Pomagamy dzikim zwierzętom

Nasz cel to opieka nad dzikimi zwierzętami potrzebującymi pomocy.

Często dane zwierzę ma szanse na całkowity powrót do zdrowia, ale tylko wtedy, gdy przez kilka dni (czasem tygodni bądź miesięcy) będzie przebywało w bezpiecznym miejscu.

Po wyleczeniu nasi podopieczni wypuszczani są do swojego naturalnego środowiska.