Wspierają nas

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które adoptują wirtualnie zwierzęta i wspierają ośrodek comiesięcznymi wpłatami finansowymi.

Wspierają nas także ludzie dobrej woli. Dziękujemy m.in. Państwu Markowskim za dary z sadów w Jelonkach,  za nieocenioną pomoc szefostwu Dworu Dawidy, Grupie Kopalń, właścicielowi i pracownikom restauracji Okoń.

W imieniu naszych podopiecznych serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy się angażują i sami z siebie oferują pomoc.

Firmy: Osoby prywatne: