Blanka

Blanka to jeszcze kozie dziecko, które zdążyło już zaznać krzywdy ze strony człowieka. Trafiła do nas po interwencji, z której przyjęliśmy 80 zagłodzonych kóz. Kozy były zagłodzone i pozostawione bez opieki. Część z nich była przeraźliwie chuda i odwodniona. Niektóre kozy znajdowały się w klatkach – bez jedzenia, wody i dostępu światła. Teraz Blanka na nowo uczy się zaufania do człowieka.

373469749_254677360291868_3793053639736385552_n