Frodo

Frodo to nutria, która trafiła do nas z Trójmiasta. Zwierzę błąkało się po ulicy. Zostało zauważone przez dobrych ludzi i przywiezione do nas. Frodo nie ma oka i widać na nim ślady po walkach.

20220107114117_IMG_2804