Projekty

„Zakup środków trwałych dla Ośrodka Jelonki w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur” był współfinansowany z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy OŚ-2/2022
Cel projektu: zachowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Budowa wybiegu dla łosi została sfinansowana z dotacji ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy nr OĆ-4/2021 na realizację zadania publicznego pt. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim.”
Zakup inkubatora i karmy został sfinansowany z dotacji otrzymanej ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy nr OS-7/2019 na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona gatunków zagrożonych w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup inkubatora dla osesków jeży oraz karmy dla podopiecznych ośrodka”