Projekty

Projekt pn.: „Wsparcie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w zakresie utrzymania, w tym rehabilitacji zwierząt wolnożyjących oraz domowych” był współfinansowany ze środków Fundacji PZU (nr projektu 6402/WPZ/2022).
Przedmiotem projektu był zakup karmy, w tym specjalistycznej dla zwierząt wolnożyjących i domowych oraz zakup akcesoriów do pielęgnacji zwierząt. Celem projektu było wsparcie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w zakresie utrzymania zdolności operacyjnych jego działalności.
„Zakup środków trwałych dla Ośrodka Jelonki w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur” był współfinansowany z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy OŚ-2/2022 Cel projektu: zachowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Budowa wybiegu dla łosi została sfinansowana z dotacji ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy nr OĆ-4/2021 na realizację zadania publicznego pt. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim.”
Zakup inkubatora i karmy został sfinansowany z dotacji otrzymanej ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy nr OS-7/2019 na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona gatunków zagrożonych w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup inkubatora dla osesków jeży oraz karmy dla podopiecznych ośrodka”